NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

2017-09-14 09:51:44

Osoby uprawnione

Za członków rodziny, których można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, uważa się (wg. Ministerstwa Zdrowia:

- Dziecko (własne, małżonka, przysposobione, wnuka, dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka):

- bez ograniczenia wieku – jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub inne traktowane na równi);

- do ukończenia 18. roku życia – jeśli nie kontynuuje nauki;

- do ukończenia 26. roku życia – jeśli kontynuuje naukę (po ukończeniu 26. roku życia, jeżeli nie jest ubezpieczone z żadnego innego tytułu, powinno powiadomić szkołę lub uczelnię, która będzie zobowiązana zgłosić je do ubezpieczenia).

- Małżonka (męża, żonę).

- Wstępnych, którzy pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice, dziadkowie).

Dziadkowie mogą zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli jego rodzice nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu lub nie są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie:

- przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy,

- pracy na własny rachunek,

- ubezpieczenia dobrowolnego.

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia

W przypadku, gdy osoba zgłoszona przez płatnika zacznie podlegać innemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, to także na nim ciąży obowiązek wyrejestrowania jej z systemu, należy to zrobić w ciągu 7 dni od zaistnienia sytuacji. Dodatkowo warto wiedzieć, że w momencie zakończenia stosunku pracy ze swoim pracodawcą, automatycznie traci się uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z czym przypisane wcześniej osoby, też przestaną być nim objęte.

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: