NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Rozliczanie sprzedaży kryptowalut

2018-01-05 09:08:01

Sporadyczna sprzedaż

Jeżeli zdarzy się Wam zakupić bitcoin, czy inną kryptowalutę, po czym dokonacie jej sprzedaży z zyskiem, uzyskany przychód należy opodatkować. Źródłem takiego przychodu w deklaracji PIT będzie przychód z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowany na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej. Taki rodzaj sprzedaży zakwalifikowany zostanie do grupy wyżej wymienionych przychodów, niezależnie od tego, czy kryptowaluta została pozyskana w wyniku jej „wykopania”, czy zakupu od podmiotu trzeciego.

Prywatna sprzedaż rozliczana jest wyłącznie w związku ze zbyciem kryptowaluty, a dla rozliczenia tego typu przychodu należy wybrać deklarację PIT-36. Należy również pamiętać, że w przypadku, gdy przychód uzyskany był w obcej walucie, istnieje obowiązek jego przewalutowania. Do tego celu należy wykorzystać średni kurs waluty, która zostaje przewalutowana, według NBP, z dnia poprzedzającego transakcję sprzedaży.

Co ważne, na koszty podatkowe wykazywane w deklaracji PIT-36, składa się nie tylko sama cena, za jaką została zakupiona kryptowalutą (koszty bezpośrednie), ale także wszelkie wydatki poniesione w celu ich nabycia (koszty pośrednie) – w tym przypadku może to być np. koszt związany z obsługą i kontrolą rynku.

Wszelkie faktycznie poniesione koszty powinny być odpowiednio udokumentowane, każda transakcja odpowiednio ewidencjonowana.

Opisany sposób zbywania kryptowaluty nie wymaga zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – rozliczany jest w ramach deklaracji rocznej PIT-36..

Handel kryptowalutami

Co w przypadku, gdy nie są to sporadyczne transakcje, a handel kryptowalutą?

Regularny handel kryptowalutą wymaga założenia działalności gospodarczej. Zobowiązuje to danego podatnika do postępowania zgodnie z zasadami dotyczącymi prowadzenia działalności, czyli opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz bieżącego rozliczania przychodów i kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Podatnik jest również zobowiązany do prowadzenia ewidencji podatkowej prowadzonej działalności, tj. KPiR lub ewidencji przychodów oraz ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (w przypadku czynnego podatnika VAT). Handel kryptowalutami kwalifikuje się jako sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Bieżące rozliczanie przychodów i kosztów zobowiązuje podatnika, aby:

- przychody rozliczać adekwatnie do daty sprzedaży kryptowaluty

- koszty rozliczać adekwatnie do daty ich wystąpienia, w tym kosztów bezpośrednich (nabycie kryptowaluty) i pośrednich (np. kontrola rynku)

W przypadku transakcji odbywających się w walucie obcej, podatnik musi pamiętać o konieczności dokonania przewalutowania. Podobnie jak we wcześniejszym przypadku, do tego celu również należy wykorzystać kurs waluty, która zostaje przewalutowana, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego transakcję nabycia lub sprzedaży. W przypadku prowadzenia uproszczonych ksiąg podatkowych, po ustaleniu kwot w złotówkach, należy dokonać rozliczenia podatkowego różnic kursowych, tj. różnicy między kwotą uzyskaną po przeliczeniu na podstawie średniego kursu NBP a kwotą uzyskaną po przeliczeniu na podstawie faktycznego kursu waluty z dnia dokonania transakcji.

Warto również wiedzieć, że sposób pozyskania kryptowaluty, ma wpływ na sposób jej rozliczania:

- W przypadku pierwotnego nabycia kryptowaluty, tj. poprzez jej wydobycie, koszty te można rozliczyć pośrednio, czyli uwzględnić np. zużytą w tym celu energię. Ze względu na brak bezpośrednich kosztów nabycia, warto w takim przypadku również rozważyć zdecydowanie się na opodatkowanie działalności w formie ryczałtu od podatków ewidencjonowanych – pod koniec roku należy wykazać uzyskany w ten sposób przychód w deklaracji PIT-28

- Natomiast w przypadku wtórnego nabycia kryptowaluty, tj. poprzez np. nabycie od osoby trzeciej, kosztem będzie cena, po jakiej dokonano transakcji. Przy dokonywaniu transakcji w ten sposób, korzystnie będzie wybrać skalę podatkową, dla której obowiązująca jest deklaracja PIT-36 bądź podatek liniowy w przypadku dochodów powyżej 85 528 zł, dla którego obowiązująca jest deklaracja PIT-36L.

 

 

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: