NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Wybór formy opodatkowania przy zakładaniu działalności gospodarczej

2017-10-26 09:42:27

Zasady ogólne

Formy i zasady opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce określają dwie ustawy:

- ustawa z dnia 26 lipca 1996 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

- ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Na podstawie wyżej wymienionych ustaw, wyróżnić można cztery podstawowe formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy, a także formy zryczałtowane, tj. karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Skala podatkowa

Jest to najbardziej powszechna forma opodatkowania. Inaczej nazywana jest także zasadami ogólnymi i w przypadku, w którym przedsiębiorca nie zdecyduje się na wybór formy opodatkowania, jest ona stosowana domyślnie. Polega na opodatkowaniu dochodów według dwustopniowej skali. W przypadku kwoty do 85.528 zł, stosuje się 18% podatek. Po przekroczeniu tej kwoty jest to 32% od nadwyżki wobec limitu. Aby wybrać tę formę opodatkowania jako preferowaną, wystarczy zaznaczyć ją w polu 18 druku CEIDG-1, podczas rejestrowania działalności gospodarczej. W przypadku wyboru tej opcji, podatnikom przysługuje możliwość rozliczania miesięcznego bądź kwartalnego (jedynie w przypadku małego podatnika, o czym pisaliśmy już tutaj). Natomiast PITem obowiązującym przedsiębiorców decydujących się na tę formę, jest PIT-36. W przypadku korzystania z tej formy, podatnik zobowiązany jest do prowadzenia:

- księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych

- ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- ewidencji przebiegu pojazdu

- innych ewidencji, których nie regulują ustawy, a przepisy odrębne

Podatek liniowy

Jego zastosowanie warte jest rozważenia w przypadku, gdy roczne dochody przekraczają sumę 85.528 zł. Jego wybór zapewnia płacenie podatku w wysokości 19%, zamiast 32%. Choć jest to podatek stały, który nie ulega zmianie, niezależnie od uzyskanych dochodów, jego wybór może być związany z utratą ulg podatkowych lub możliwości wspólnego rozliczania się np. wraz ze współmałżonkiem. Wybór takiej formy związany jest także z koniecznością zapłacenia podatku od każdego dochodu – nie obowiązuje kwota wolna od podatku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wybór tej formy opodatkowania wiąże się z opłacaniem podatku od przychodu, a nie dochodu, choć można od niego odliczyć składki ZUS i np. darowiznę. Jest to forma, która dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody mniejsze niż 644.640 zł. Forma ta przewiduje kilka stawek podatkowych, które są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności.  Są to malejąco:

- 20%, obowiązuje np. lekarzy, nauczycieli

- 17%, dla np. usług hotelarskich, organizatorów i pośredników turystycznych

- 8,5%, np. dla prowadzących przedszkola,

- 5,5%, obowiązuje np. działalność wytwórczą, roboty budowlane

- 3% dla np. działalności gastronomicznej (z wyłączeniem sprzedaży napojów powyżej 1,5% alkoholu)

Karta Podatkowa

Jest to najmniej skomplikowana forma opodatkowania, jaką może wybrać przedsiębiorca. Zwalnia go ona z obowiązku prowadzenia ksiąg, rozliczania się zeznaniami podatkowymi i konieczności ustalania zaliczek na podatek dochodowy. Istnieje jedynie obowiązek prowadzenia ewidencji zatrudnienia. Wysokość podatku ustala się odrębnie dla każdego roku podatkowego i każdorazowo uzależniona jest od np. rodzaju prowadzonej działalności,  liczby zatrudnianych pracowników, czy miejscowości, w jakiej prowadzone jest przedsiębiorstwo. Forma ta nie przewiduje możliwości korzystania z rozliczania się wraz ze współmałżonkiem lub dzieckiem. Z karty podatkowej warto skorzystać, gdy prowadzi się np. działalność: w zakresie usług rozrywkowych, opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, czy działalność wytwórczo-usługową (to jedynie kilka przykładów z wielu).

Przed wyborem formy opodatkowania, dobrze dowiedzieć się, która forma opodatkowania będzie najbardziej właściwa dla prowadzonej działalności. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z biurem Cafe Finance. 

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: