NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Split payment

2017-11-16 09:02:25

Rozwiązanie alternatywne

Wprowadzenie mechanizmu split payment nie będzie jednak obligatoryjne. Korzystanie z niego będzie dobrowolne. Nie jest wykluczone, że zostanie on w przyszłości wprowadzony obowiązkowo, jednak na to zgodę wyrazić musi Komisja Europejska. Podatnicy VAT będą mieli więc możliwość zdecydowania o tym, czy zdecydują się na korzystanie z tego rozwiązania podczas podatku od towarów i usług.

Kwestie formalne

W przypadku, w którym przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie ze split payment, kwota na jaką wystawiona jest faktura, rozdzielana będzie na dwa rachunki bankowe:

- pierwsza część, czyli wartość sprzedaży netto, trafiać będzie na tzw. rachunek rozliczeniowy

- druga część, czyli kwota podatku VAT, trafiać będzie na specjalnie udostępniony w tym celu przedsiębiorcy rachunek VAT

Nazwa tego mechanizmu, czyli split payment, pochodzi właśnie od opisanego powyżej rozdzielenia kwoty netto od kwoty podatku VAT. Nowe prawo zobowiązuje banki do bezpłatnego wydzielenia i prowadzenia rachunku bankowego VAT. Środki przelewane na ten rachunek będą mogły być oprocentowane, jednak korzystanie z nich będzie ograniczone. Przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać środki zgromadzone w ten sposób wyłącznie do celów rozliczeń podatkowych bądź zapłaty podatku VAT na rzecz innego podatnika VAT. Ustawodawca przewiduje możliwość wyrażenia zgody przez naczelnika urzędu skarbowego, w drodze decyzji, na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Zgody takiej nie otrzymają jednak podatnicy, którzy np. uczestniczyli w nierzetelnym rozliczaniu podatków, są stroną postępowania podatkowego, czy kontroli podatkowej.

Formalny komunikat dotyczący przelewu

Przelew zawierający kwotę podatku VAT, który będzie kierowany na rachunek VAT, zawierać będzie musiał specjalnie dedykowany temu celowi tytuł przelewu. Należy w nim wskazać kilka elementów:

- numer faktury lub faktury korygującej, w związku z którą dokonywana jest płatność;

- numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT;

- kwotę wartości sprzedaży netto;

- kwotę podatku.

Zalety mechanizmu

Ustawodawca zachęca przedsiębiorców do korzystania z tego rozwiązania różnymi sposobami. Ci, którzy się na niego zdecydują, będą mieli zapewnione szybsze zwracanie na rachunek VAT nadwyżki podatku. Zwrot nastąpi w ciągu 25 dni, jeśli tylko przedsiębiorca zdecyduje się na wykorzystanie w tym celu rachunku VAT. Dodatkowo korzystanie ze split payment będzie nadawało przedsiębiorcy status podmiotu działającego z zachowaniem najwyższej staranności. Należy pamiętać, że inicjatywa w zakresie stosowania tego rozwiązania będzie należeć do nabywcy, a przedsiębiorcy korzystający z wydzielonych rachunków będą mieli możliwość obniżenia zobowiązania podatkowego, jak również odsetek za zwłokę, jeśli 95% faktur w danej deklaracji VAT zostanie zapłacone z uwzględnieniem split payment.

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: