NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Zmiany podatkowe w 2018 r. Raporty JPK VAT i jedno konto ZUS.

2017-11-23 09:09:45

Jedno konto w ZUS

Od początku przyszłego roku przedsiębiorcy będą korzystać z jednego rachunku, zamiast dotychczasowych czterech, przekazując składki do ZUS. Znikną rachunki:

-  ubezpieczenia społecznego,

- ubezpieczenia zdrowotnego,

- Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

-  Funduszu Emerytur Pomostowych

Dzięki tej zmianie, każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualne, przypisane sobie konto ZUS, na które będzie łącznie przelewał opłaty za składki. To ZUS przejmie na siebie zadanie rozdysponowania odpowiednich kwot dla poszczególnych funduszy.

Jedną z przyczyn zniesienia dotychczasowego systemu jest fakt, że istnienie czterech rachunków wielokrotnie utrudniało identyfikację płatnika. Nowy numer konta będzie unikalny dla każdego płatnika i ma usprawnić jego identyfikację.

Każdy płatnik składek ZUS zostanie poinformowany o nowym numerze konta listownie bądź poprzez profil PUE, w przypadku przedsiębiorców, którzy go posiadają. ZUS ma na to czas do 31 grudnia 2017 roku. Należy pamiętać, że w przypadku nie otrzymania informacji dotyczących nowego konta, należy zgłosić się w tej sprawie do swojego oddziału ZUS.

Wprowadzenie systemu jednego konta bankowego ułatwi wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami – płatnik będzie miał możliwość wygenerowania takiego zaświadczenia z systemów elektronicznych ZUS – co ważne, pod względem prawnym będzie ono równoważne z zaświadczeniem papierowym.

Raporty JPK_VAT

Jednolity Plik Kontrolny jest raportem na temat zakupów i sprzedaży VAT – wynika on z ewidencji VAT, jaką prowadzi przedsiębiorstwo.  Od 1 stycznia 2018 roku będzie obowiązywał wszystkich przedsiębiorców, którzy są płatnikami VAT. Zmiana polega na rozszerzeniu konieczności wysyłania JPK także na mikroprzedsiębiorców (podatników składających deklarację VAT-7 i VAT-7K), których nie dotyczyło to do tej pory. Za mikroprzedsiębiorcę uznaje się firmę spełniającą dwa warunki:

- średnioroczne zatrudnienie w firmie nie przekracza 10 osób (dotyczy także samozatrudnienia)

- roczny obrót netto nie przekracza 2 mln euro

Raport ten należy przesyłać obowiązkowo do 25 dnia miesiąca, za poprzedni miesiąc ewidencyjny.  Obowiązek ten dotyczy także przedsiębiorców, którzy rozliczają się kwartalnie. Co ważne, wysyłka możliwa jest wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. Ministerstwo Finansów zachęca podatników VAT to przetestowania systemu wysyłania raportów JPK_VAT, dzięki specjalnie stworzonej w tym celu platformie jpk.mf.gov.pl. Należy pamiętać, że za niewysłanie raportu, bądź też wysłanie wersji zerowej lub zawierającej błędy, urząd skarbowy ma prawo nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową.

W razie jakichkolwiek pytań, wystarczy zgłosić się do specjalistów Cafe Finance, którzy zawsze służą pomocą w kwestiach podatkowych.

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: