NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Tata na urlopie! Z jakiego rodzaju urlopów mogą skorzystać ojcowie.

2016-03-15 10:42:49

Od nowego roku zaczęły w Polsce obowiązywać nowe przepisy dotyczące urlopów, które mogą wykorzystać ojcowie. Eksperci Cafe Finance przypominają, z jakich możliwości mogą skorzystać obecni i przyszli tatusiowie oraz wskazują zmiany, które zaszły w kodeksie pracy.

 

Zarówno matka, jak i ojciec dziecka mogą skorzystać z: 

·          podstawowego urlopu macierzyńskiego w przedziale 20 tygodni liczonych bezpośrednio od dnia porodu. Jednak, co ważne pierwsze 14 tygodni zarezerwowane jest wyłącznie dla matki dziecka. Pozostałe 6 tygodni, rodzice mogą podzielić między sobą.

·         urlop rodzicielski to kolejne  26 tygodni, a cały okres można podzielić na maksymalnie trzy części, z których skorzystać może zarówno tata, jak i mama noworodka.

 

Niezależnie od urlopu dzielonego z matką dziecka, ojcu przysługuje także:

 

  • urlop ojcowski, czyli pełne 2 tygodnie (liczone łącznie z sobotą i niedzielą), przysługujące każdemu mężczyźnie, który został ojcem. Rodzice nie muszą zatem pozostawać w związku małżeńskim, konkubinacie, nie muszą nawet prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego. Jedynym koniecznym warunkiem jest wychowywanie dziecka przez ojca.

 Warunkiem przyznania urlopu jest złożenie odpowiedniego wniosku najpóźniej na 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia.  Zmiana, która weszła w życie z 1 stycznia, wskazuje, że ojciec musi wykorzystać urlop ojcowski zanim dziecko skończy dwa lata. Wcześniejszy zapis utrzymywał iż urlop ojcowski można wykorzystać jedynie do roku po narodzinach dziecka. Urlop będzie można wykorzystać jednorazowo lub w dwóch tygodniowych częściach.

·         urlop okolicznościowy -  narodzinach dziecka.  Pracownikom przysługują 2 dni wolnego, którego podstawą przyznania jest oświadczenie pracownika oraz przedstawienie aktu urodzenia.  Urlop może zostać wykorzystany w dniu porodu, bezpośrednio po nim lub w każdy inny dzień.

·         urlop na opiekę nad dzieckiem – 2 dni – ojcu przysługują dwa dni w każdym roku kalendarzowym na opiekę nad dzieckiem. Ten urlop można wykorzystywać do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

·          bezpłatny urlop wychowawczy – max. 3 lata – każdy tata ma prawo pójść na taki urlop. Po zakończeniu opieki ojciec musi mieć zagwarantowany powrót do pracy na takie samo (bądź zbliżone) stanowisko, jak wcześniej. Może przebywać na takim urlopie maksymalnie do 5. roku życia dziecka.

Rodzice mogą przebywać na urlopie rodzicielskim w tym samym czasie, jednak łączny wymiar tego urlopu nie może przekroczyć 26 tygodni. Oznacza to, że w tym samym czasie matka i ojciec mogą wykorzystać maksymalnie po 13 tygodni urlopu. 

 

Wniosek o skorzystanie z podstawowego urlopu macierzyńskiego należy złożyć na 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem, jednocześnie zaznaczając czas urlopu wykorzystany przez matkę dziecka. Również ona musi złożyć odpowiedni wniosek dotyczący powrotu do pracy na 7 dni przed. Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski składamy zaś nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z danego urlopu.

 

Co opłaca się bardziej?

 

Zarówno matka, jak i ojciec, którzy zdecydują się na półroczny urlop, dostają zasiłek macierzyński w wysokości 100 procent swojego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli z czasem zdecydują się przedłużyć go o kolejne pół roku, zasiłek zostanie zredukowany do 60 procent. pensji. Uwaga - rodzicie, którzy zdecydują się od razu skorzystać z rocznego urlopu, dostaną przez cały jego czas trwania 80 procent swojego wynagrodzenia.

 

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest ustalana dla osoby korzystającej z danego urlopu. Liczona jest na postawie średniego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy. Co ważne - z zasiłku mogą korzystać nie tylko osoby zatrudnione na etatach, ale także wszyscy pracownicy, którzy opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe, a więc także osoby pracujące na umowę zlecenie lub prowadzące własną działalność.


WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: