NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

Kalendarz

Split payment

2017-11-16 09:02:25
Responsive image

Początek 2018 roku przyniesie duże zmiany dla płatników podatku VAT. Od 1 kwietnia przyszłego roku będzie dostępny mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Na jego podstawie jedna część kwoty, na jaką opiewa faktura(ta odpowiadająca wartości netto), będzie trafiać bezpośrednio na konto dostawcy usługi. Druga część (podatek VAT) ma trafiać na specjalny rachunek bankowy VAT. Takie rozwiązanie ma przyczynić się uszczelnieniu systemu podatkowego - unikanie płacenia podatku VAT stanowi duży problem polskiej gospodarki. Warto dodać, że rozwiązanie to znajduje uznanie w innych krajach europejskich, takich jak np. Włochy, Turcja, Czechy. Na potrzeby korzystania ze split payment, sprzedawcy będą mieli wydzielony rachunek bankowy, przeznaczony dla podatku od towarów i usług. Zdaniem ustawodawcy, korzystanie z niego przyczyni się do większych oszczędności.

Wybór formy opodatkowania przy zakładaniu działalności gospodarczej

2017-10-26 09:42:27
Responsive image

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej bez wątpienia związane jest z podjęciem wielu ważnych decyzji. Jedną z nich jest wybór formy opodatkowania, do jakiej właściciel będzie stosował się w czasie rozliczania swoich przychodów.

Zatrudnienie małżonka w działalności gospodarczej

2017-10-12 09:07:42
Responsive image

Wiele osób rozpoczynając działalność gospodarczą decyduje się na zatrudnienie współmałżonka. Jest to oczywiste rozwiązanie, choćby ze względu na zaufanie jakie mają do siebie. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wiąże się to z kosztami, które są niemałe – dotyczą one przede wszystkim podatków i składek ZUS.

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

2017-09-14 09:51:44
Responsive image

Podleganie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy przede wszystkim pracowników, ale także osób prowadzących własną działalność gospodarczą, emerytów, rencistów, zarejestrowanych w urzędzie pracy bezrobotnych. Płatnik składek ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny – w przypadku rodziców, wystarczy że zgłoszenia dokona jedna osoba. Jego obowiązkiem jest także poinformowanie pracodawcy, który płaci za niego składki, o fakcie zgłoszenia dodatkowych osób. Płatnikami składek na ubezpieczenie zdrowotne mogą być także szkoła, czy urząd pracy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszenia należy dokonać samodzielnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Opodatkowanie przedszkoli

2017-09-06 08:51:44
Responsive image

Na zajęcie się działalnością w ramach wychowania przedszkolnego decyduje się coraz więcej osób. Nic z resztą dziwnego, skoro media każdego roku donoszą o ograniczonej liczbie miejsc w przedszkolach, dzięki czemu wydaje się to być zyskownym przedsięwzięciem. Na jakich zasadach funkcjonować może taka działalność, odpowiadają eksperci Cafe Finance.

Rozwiązanie umowy dożywocia

2017-08-21 13:44:52
Responsive image

Umowa dożywocia pozwala na przeniesienie prawa własności do nieruchomości na drugą osobę. Na jej mocy prawo własności np. do mieszkania, zostaje udzielone w zamian za zapewnienie pierwotnemu właścicielowi prawa do dożywotniego zamieszkiwania w danym miejscu oraz do zaopiekowania się nim przez nowego właściciela. Osoba nabywająca prawo własności powinna także zapewnić poprzedniemu właścicielowi dostęp do mediów, jedzenia, ciepła i ubrań. Przepisy podatkowe traktują umowę dożywocia jako sprzedaż, w związku z czym wysokość świadczeń przysługujących osobie zbywającej się własności jest jego przychodem i podlega opodatkowaniu. Sama umowa natomiast zobowiązuje nabywcę do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: