NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

Kalendarz

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

2017-09-14 09:51:44
Responsive image

Podleganie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy przede wszystkim pracowników, ale także osób prowadzących własną działalność gospodarczą, emerytów, rencistów, zarejestrowanych w urzędzie pracy bezrobotnych. Płatnik składek ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny – w przypadku rodziców, wystarczy że zgłoszenia dokona jedna osoba. Jego obowiązkiem jest także poinformowanie pracodawcy, który płaci za niego składki, o fakcie zgłoszenia dodatkowych osób. Płatnikami składek na ubezpieczenie zdrowotne mogą być także szkoła, czy urząd pracy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszenia należy dokonać samodzielnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Opodatkowanie przedszkoli

2017-09-06 08:51:44
Responsive image

Na zajęcie się działalnością w ramach wychowania przedszkolnego decyduje się coraz więcej osób. Nic z resztą dziwnego, skoro media każdego roku donoszą o ograniczonej liczbie miejsc w przedszkolach, dzięki czemu wydaje się to być zyskownym przedsięwzięciem. Na jakich zasadach funkcjonować może taka działalność, odpowiadają eksperci Cafe Finance.

Rozwiązanie umowy dożywocia

2017-08-21 13:44:52
Responsive image

Umowa dożywocia pozwala na przeniesienie prawa własności do nieruchomości na drugą osobę. Na jej mocy prawo własności np. do mieszkania, zostaje udzielone w zamian za zapewnienie pierwotnemu właścicielowi prawa do dożywotniego zamieszkiwania w danym miejscu oraz do zaopiekowania się nim przez nowego właściciela. Osoba nabywająca prawo własności powinna także zapewnić poprzedniemu właścicielowi dostęp do mediów, jedzenia, ciepła i ubrań. Przepisy podatkowe traktują umowę dożywocia jako sprzedaż, w związku z czym wysokość świadczeń przysługujących osobie zbywającej się własności jest jego przychodem i podlega opodatkowaniu. Sama umowa natomiast zobowiązuje nabywcę do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

Cudzoziemiec bez zezwolenia na pracę! To możliwe

2017-03-17 12:29:16
Responsive image

Uproszczona procedura dotycząca zatrudnienia cudzoziemców z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy może zaciekawić wielu polskich przedsiębiorców. Czym jest i jak z niej korzystać podpowiadają eksperci Cafe Finance.

VAT 2017 - 5 najważniejszych zmian

2016-12-15 12:13:40
Responsive image

Rok 2017 przynosi wiele zmian w prawie również podatkowych. Zmianie ulegają zapisy w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Specjaliści Cafe Finance przygotowali zestawienie 5 najważniejszych zmian.

Zmiana wartości towarów - jak księgować?

2016-12-08 11:15:53
Responsive image

Koniec roku to czas inwentaryzacji i liczenia produktów pozostałych w magazynach firm. To także start wielkich obniżek produktów i przedświątecznego szału zakupów. Część przedsiębiorców decyduje się na sprzedaż towarów po niższych kosztach, czasem nawet poniżej ceny zakupu . Jak wobec tego księgować zmianę wartości takich towarów?

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: